انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمد محب پور

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محمد
نام خانوادگی: 
محب پور
رشته تحصیلی: 
مهندسی پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۳۹