انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پریسا ربیعی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
پریسا
نام خانوادگی: 
ربیعی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۴۳