انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم محمدمیرزا

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
محمدمیرزا
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۴۷