انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پروین جلوه نژاد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
پروین
نام خانوادگی: 
جلوه نژاد
رشته تحصیلی: 
ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۵۴