انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شیدا رنجبر

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
شیدا
نام خانوادگی: 
رنجبر
رشته تحصیلی: 
بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۵۷