انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اصغر نوری، مدير دپارتمان زبان فرانسه انجمن صنفی مترجمان شد.

از همان بدو تأسیس انجمن صنفی مترجمان تهران، تمرکززدایی از زبان انگلیسی، ایجاد فرصت‌های آموزشی و شغلی مناسب برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زبان‌های غیرانگلیسی به‌ویژه زبان فرانسه در دستور کار انجمن قرار گرفته است.

اینک با انتصاب اصغر نوری، به‌عنوان مدیر دپارتمان زبان فرانسه انجمن مترجمان سرعت این ریل‌گذاری افزایش خواهد چشمگیری خواهد داشت.

اصغر نوری، کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، کارشناس‌ارشد کارگردانی تئاتر، مترجم، نمایشنامه‌نویس و کارگردان است. وی تا كنون آثار بسیاری را در حوزه ادبیات نمایشی و داستانی ترجمه كرده است.
امید است با شروع فعالیت دپارتمان زبان فرانسه انجمن، زمینه ترجمه آثار فرانسوی به فارسی، برگزاری نشست‌ها و دوره‌های تخصصی در این حوزه فراهم گردد.

در حکم انتصاب نوری آمده است:

جناب آقای اصغر نوری

تعاملات و تبادلات فرهنگی فراوان میان گویشوران زبان فارسی و زبان فرانسه و توسعه تحصیلات دانشگاهی در رشته ترجمه زبان فرانسه حاکی از اهمیت این زبان در کشور است که ما را بر آن می‌دارد تا به‌عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکار ترجمه در کشور زمینه ارتقای سطح علمی مهارتی و معیشتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این رشته و همچنین مترجمان زبان فرانسه فعال در کشور را فراهم آوریم.
در همین راستا جنابعالی به‌عنوان مدیر دپارتمان زبان فرانسه انجمن صنفی مترجمان منصوب می‌گردید. امید است با بهره‌گیری از دانش و  تجربیات ارزشمند خود گامی بلند در جهت تمرکززدایی از زبان انگلیسی در حوزه ترجمه و ایجاد زمینه ترجمه مستقیم از زبان فرانسه بپیمایید.

برای شما موفقیت روزافزون آرزومندم.