انجمن صنفی مترجمان استان تهران

خدمات رفاهی

فعالان هر صنف و حرفه‌ای در دنیا،  حق برخورداری از حداکثر امکانات رفاهی به منظور ارتقای وضعیت زندگی و انگیزشی خود را دارند که متأسفانه جامعه مظلوم ترجمه، به علت نبود نظام صنفی تا امروز، از این حق محروم بوده است. بهره‌گیری از امکانات مناسب اقامتی-توریستی، برخورداری از تخفیفات رفاهی-معیشتی در حوزه‌های مختلف از قبیل بیمه‌های عمر، خودرو و غیره، ورود به تأسیس تعاونی مسکن و مصرف ویژه مترجمان و بسیاری طرح های رفاهی دیگر از جمله حداقل مطالبات رفاهی جامعه ترجمه است که در رأس اهداف و برنامه‌های انجمن صنفی مترجمان شهر تهران قرار خواهد داشت.

جامعه فرهیخته ترجمه شایسته برخورداری از این امکانات است و ما خود را موظف به ایجاد سازوکار مطلوب برای تحقق آن می‌دانیم.

 

با كليك بر روي اين لينك مي‌توانيد آخرين اخبار و اطلاعيه‌هاي كميسيون رفاهي انجمن صنفي مترجمان شهر تهران را پيگيري نماييد.