انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارآفرینی

یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت ترجمه در ایران، موضوع اشتغال است که براساس نتایج آسیب‌شناسی‌های به‌ عمل‌آمده، بخش قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مترجمی فاقد شغل به معنای واقعی هستند و از حقوق اولیه یک کارمند از قبیل حقوق ثابت، حق بیمه و غیره محروم هستند.

با عنایت به این مهم و با توجه به این‌که نظام صنفی در هر حوزه‌ای وظیفه بهبود فضای کسب‌و‌کار را برعهده دارد، لذا انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به موجب اساسنامه مصوب خود موظف به ایجاد پایه‌های اصلی کسب‌و‌کار پایدار از طریق ارتقای دانش فنی و تخصصی مترجمان، بهبود سطح آگاهی‌های حرفه‌ای در مترجمان، ایجاد سازوکار مناسب جهت اشتغال مناسب مترجمان، رایزنی با نهادهای مرتبط دولتی و غیردولتی به منظور بهره‌گیری از مترجمان توانمند و مجاز، حذف غیر مترجمان از بازار حرفه‌ای ترجمه، ارائه بسته‌های تشویقی و ترغیبی به مترجمان به منظور حمایت شغلی از ایشان، ساماندهی کسب‌و‌کار مترجمان از طریق نظام رتبه‌بندی مترجمان، معرفی فرصت‌های شغلی داخلی و بین‌المللی، ارائه اخبار و اطلاعات پروژه‌های ترجمه در سراسر کشور، تعریف عناوین شغلی جدید و بسیاری موارد دیگر می‌باشد.