انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گالری آثار ترجمه شده مترجمان عضو -رضا جهان‌آبادی

 

معرفی اثر:

کتاب «تاريک روياهاي دکستر» نخستين جلد از مجموعه «رمان‌هاي دکستر» نوشته «جف ليندزي» با ترجمه رضا جهان‌آبادي و رضا محمديان است. معصوميت از دست رفته انسان‌ها در تمام جوامع، بي‌شک يکي از دغدغه‌هاي نويسنده است و وي به زيبايي هر چه تمام به نقد خون‌خواهي و خشونت طلبي بشر پرداخته. اين که کتاب در سال ۲۰۰۴ در آمريکا به چاپ رسيد، شايسته دريافت جايزه پرفروش‌ترين کتاب سال از موسسه Daily Award در سال ۲۰۰۵ شد. مجوعه داستان‌هاي دکستر به سبب ماهيت انتقادي، فسادستيزي و ناهنجار گريزي با زبان طنز تلخش در تمام کشورهاي دنيا منتشر شد.

 

ناشر: منتشران اندیشه

سال انتشار: ۱۳۹۴

 مترجم عضو انجمن : سیدرضا جهان آبادی    کدمترجمی: ۱۴۳۷