انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گالری آثار ترجمه شده مترجمان عضو - صنوبر رضاخانی

 

معرفی اثر:

جاده رمانی ست پر هراس، حکایت زندگی پس از مرگ طبیعت و تمدن بشری. زمانی که کشورها و دولت ها دیگر وجود خارجی ندارند. دیگر چیزی به نام نظم و قانون حکمفرما نیست. تابلوهای تبلیغاتی محصولاتی را معرفی می کنند که دیگر ما به ازایی در دنیای خارج ندارد. خورشید دیگر از پس ابرهای خاکستر بر زمین نمی تابد...........با تمام اینها جاده نه داستان ناامیدی که نقل پیروزی عشق و انسانیت است بر نفرت و پلیدی.

ناشر: نشرهنوز - نشر قطره

سال انتشار: ۱۳۸۸

 مترجم عضو انجمن : صنوبر رضاخانی   کدمترجمی: ۱۳۹۹       

 

 

معرفی اثر:

راز الن تصویر چند روز از زندگی یک دختر نوجوان انگلیسی است در سال های جنگ جهانی دوم. الن پس از سقوط یک بمب افکن آلمانی در شهرش، با خلبان آن آشنا می شود و طی برخوردهایی با او به این واقعیت پی می برد که پشت چهره ی زشت جنگ، انسانهایی هستند که هیچ جنگی با هم ندارند.

ناشر: آرمین

سال انتشار:  ۱۳۷۷ 

 

معرفی اثر:

"همیشه می دانستم که خاک سپید نرم را درباره ی دوستی، خیانت و سقوط یک قهعرمان خواهم نگاشت. وقایع داستان در آپالاچیا اتفاق می افتد، ناحیه ای در آمریکای شمالی که از کبک تا آلاباما گسترده شده است، جایی که در آن بزرگ شدم. آن روزها دوستی داشتم که بسیار شبیه رافوس بود (در واقع نام فامیلش رافوس بود). پیت، شخصیت اصلی داستان، سالکی است که جستجوی حقیقت او را به سوی تاریکی سوق می دهد و او چون تمام جویندگان راه حقیقت برای مدتی مقصودش را گم می کند، اما نه برای همیشه"
سینتیا رایلنت

  ناشر: منتشران اندیشه

سال انتشار:  ۱۳۹۲