انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گالری آثار ترجمه شده مترجمان عضو - فاطمه معصومی زواریانی

▪ معرفی اثر:

داستان اجتماعی و مختص گروه سنی رده "ب" می باشد. این داستان در رابطه با میمون بازیگوشی است که بچه هایی که او را خریداری کرده اند می خواهند به او کارهایی را آموزش دهند.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۱                                                              
بهاء : ۱۵۰۰ تومان
مترجم عضو انجمن :  فاطمه معصومی زواریانی    کدمترجمی:  ۱۴۴۴

▪ معرفی اثر:

داستانی اجتماعی و مختص گروه سنی الف و ب است. داستان درباره ی پسری بنام اریک است که نتوانسته بود به مدرسه برود و منتظر نامه رسان بود.

ناشر:  نشر پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۳                                                             
بهاء : ۲۱۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی تخیلی مختص گروه سنی الف و ب است . داستان درباره ی خرگوشی بنام گوش دراز است که دندان درد دارد ومی خواهد بوسیله طناب جادویی دندان خود را از دهانش درآورد.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۳                                                             
بهاء : ۲۱۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی اجتماعی مختص گروه سنی "ب" است. داستان درباره ی پسری بنام جاناتان است که دوست دارد با باد بازی کند تا اینکه برادرش به او راه حلی پیشنهاد می دهد تا بتواند با باد بازی کند.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۳                                                             
بهاء : ۲۱۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی تخیلی و مختص گروه سنی الف و ب است. داستان درباره ی موش خاکستری رنگ است که در اتاق پسرکی لانه داشت و روزی پسرک قطاری خریده بود و تمام طول روز مشغول بازی با آن بود و موش نتوانست از اتاقش بیرون برود، تا اینکه فکری به ذهنش آمد تا به وسیله قطار به خانه دوستش برود.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۳                                                        
بهاء : ۲۱۰۰ تومان
مترجم عضو انجمن :  فاطمه معصومی زواریانی    کدمترجمی:

▪ معرفی اثر:

داستانی اجتماعی مختص گروه سنی الف و ب است. داستان درباره ی تخیل در کودکان است. پسری که در ذهن خود شیری را می بیند که به داخل خیابان آمده و او به دنبال راهکاری است تا مردم را از دست شیر نجات دهد.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۳                                                         
بهاء : ۲۴۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی اجتماعی در خصوص کنجکاوی در کوکان و مختص گروه سنی الف و ب است. داستان درباره ی کودک کنجکاوی بنام جرمی است که به دنبال یافتن جواب تمام چراهای خودش بود.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۳                                                         
بهاء : ۲۱۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی درباره ی کودکان و حیوان ها و مختص گروه سنی "ب " است. داستان درباره ی دخترکی بنام جین است که گربه ای بنام لولوبل داشت. اما یکروز متوجه شد که گربه او سه بچه بدنیا آورده است و به دلیل کمبود جا در خانه اشان مجبور بود بچه گربه ها را کسی بدهد.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۱                                                        
بهاء : ۱۸۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی درباره ی کودکان و حیوان ها و مختص گروه سنی "ب " است. داستان درباره ی دخترکی بنام جین است که گربه ای بنام لولوبل داشت. اما یکروز متوجه شد که گربه او سه بچه بدنیا آورده است و به دلیل کمبود جا در خانه اشان مجبور بود بچه گربه ها را کسی بدهد.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۱                                                        
بهاء : ۱۸۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی اجتماعی و مختص گروه سنی "ب" است. داستان درباره ی پسری بنام جان است که آرزو داشت یک حیوان خانگی داشته باشد تا بتواند آن را در مسابقه شرکت دهد. یک روز که بهمراه مادر و پدرش به پیک نیک رفته بود لاک پشتی را پیدا می کند.

ناشر: پرچین
سال انتشار: ۱۳۹۱                                                        
بهاء : ۱۵۰۰ تومان