انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گالری آثار ترجمه شده مترجمان عضو - لیلا قنبریان

▪ معرفی اثر:

داستان در مورد باغی است که صاحبانش به دلیل بیماری به آن رسیدگی نکرده اند و وقتی وارد باغ می شوند آنجا را به شدت به هم ریخته می بینند. ابتدا تصمیم می گیرند باغ را مرتب کنند اما بعد حیوانات بامز ه ای در آن پیدا می کنند و ترجیح می دهند همان جا از آن ها نگهداری کنند .

ناشر: امیرکبیر
سال انتشار: ۱۳۹۳
تیراژ: ۲۰۰۰
بهاء : ۳۰۰۰ تومان
مترجم عضو انجمن :  لیلا قنبریان   کدمترجمی: ۱۴۴۳