انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سخنرانی دکتر علی خزاعی‌فر در چهارمین جشن ملی مترجمان