انجمن صنفی مترجمان استان تهران

معرفی و تجلیل از مترجم محبوب من در چهارمین جشن ملی مترجمان