انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پیام تبریك رئیس فدراسیون جهانی مترجمان به مناسبت چهارمین جشن ملی مترجمان