انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آموزش

در عصر حاضر اهمیت و جایگاه والای آموزش در بهبود و ارتقاي سطح عملکرد هر حرفه و شغلی بر همگان روشن و آشکار است. آسیب شناسی‌های صنعت ترجمه ایران نشان می‌دهد که آموزش‌های ارائه‌شده در دانشگاه برای تربیت مترجم کافی نبوده است و در نتیجه فارغ‌التحصیلان رشته‌های ترجمه نیازمند آموزش‌های تکمیلی برای رسیدن به استانداردهای لازم جهت فعالیت حرفه‌ای به عنوان مترجم هستند. از طرف دیگر، ارتقای سطح و گستره دانش مترجمان حرفه‌ای نیز امری غیرقابل انکار است. انجمن صنفی مترجمان شهر تهران با درک این ضرورت، دوره های آموزشی خود را در دو قالب الزامی و اختیاری ارائه می‌نماید. دوره‌های آموزشی الزامی انجمن، دوره‌... بیشتر بخوانید