انجمن صنفی مترجمان استان تهران

خدمات حقوقی اهالی قلم

وفق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان تهران، مقرر گردید، خدمات کمیسیون حقوقی انجمن ارتقا و توسعه یابد. برای این منظور انجمن از ظرفیت های علمی و عملی بهترین کارشناسان رسمی و وکلا برای حمایت هرچه بیشتر از اهالی قلم شامل مترجمان، نویسندگان و ویراستاران بهره خواهد جست. در همین راستا نرخنامه خدمات حقوقی انجمن در سل ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد:

مشاوره حقوقی در حوزه مالکیت ادبی و هنری:: تنظیم قرارداد، بررسی قراردادها پس از امضا، ارائه‌ی راهکارهای حقوقی و قراردادی در مورد همکاری با کارفرمایان و ناشران و اهالی قلم‌: ساعتی ۳۰۰ ه ت (حداقل یک ساعت)

داوری و حل اختلاف فنی و حقوقی بین اهل قلم و ناشران: ساعتی ۴۰۰ ه ت

کارشناسی ترجمه: ارزیابی و اظهار نظر در مورد کتب، بروشورها، قراردادها و هرنوع سند و مطلبی که به زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده است. اظهارنظر در مورد تفاوت برداشت از ترجمه‌ی متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به انگلیسی یا برعکس ترجمه شده باشد: طبق تعرفه‌ی کارشناسان رسمی دادگستری

مزید استحضار خدمات موصوف برای اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران با ۵۰ درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

ضمنا انجمن با افتخار و به صورت رایگان خدمات فوق را به پیشکسوتان اهل قلم ارائه خواهد کرد.

در صورت تمایل درخواست خود را ثبت کنید: