انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دومین دوره تخصصی ویرایش ترجمه

آشنایی با اصول ویرایشی اهمیت قابل توجهی برای مترجمان دارد. لذا دوره آموزش ویرایشِ ترجمه با همین هدف برگزار می شود. این کارگاه به صورت مجازی برگزار می شود.

مدرس: بهروز صفرزاده

مدت دوره: ۸ ساعت (۴ جلسه ۲ ساعته)

زمان برگزاری:

پنجشنبه ها ساعت ۱۹ تا ۲۱

شرروع از پنحشنبه ۶ آبان

مهلت ثبت نام: ۴ آبان ۱۴۰۰

سرفصل های دوره:

درکِ روحِ کلیِ اثر و سبکِ نویسنده؛
۲. انتخابِ زبان و بیانِ مناسب و متناسب؛
۳. ضبطِ صحیح و یک‌دستِ نام‌ها؛
۴. توضیح دادنِ ابهاماتِ متن؛
۵. توجه به تفاوت‌های شیوۀ نشانه‌گذاری در انگلیسی و فارسی؛
۶. تعاملِ مترجم و ویراستار.

هزینه شرکت در دوره:

اعضای انجمن صنفی مترجمان استان تهران: ۴۵۰۰۰۰ تومان

سایر علاقمندان: ۶۰۰۰۰۰ تومان

واریز هزینه شرکت در دوره:

۵۸۵۹۸۳۱۰۴۴۸۸۱۸۶۹

به نام محمدرضا اربابی

بانک تجارت

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان