انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم درخواست اخذ کپی رایت آثار خارجی

انجمن صنفی مترجمان تهران در راستای احترام به حقوق صاحبان اثر و رعایت کپی رایت در ایران، اقدامات لازم جهت اخذ کپی رایت را به نمایندگی از مترجمان و ناشران انجام می دهد. انجمن صنفی مترجمان تهران به عنوان عضو فدراسیون جهانی مترجمان با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و بین المللی خود برای تحقق این مهم تلاش خواهد کرد.

به محض دریافت درخواست مترجمان یا ناشران، انجمن اقدام به مذاکره با مالک مادی و معنوی اثر خارجی خواهد کرد و شرایط اخذ کپی رایت را به اطلاع مترجم یا ناشر خواهد رساند و در صورت پذیرش و انعقاد قرارداد داخلی بین مترجم/ناشر، انجمن و کارگزار مربوطه، کارسازی مالی از طریق انجمن صورت پذیرفته و کپی رایت اخذ می شود. 

لذا مترجمان و ناشرانی که قصد دارند برای خرید کپی رایت آثار خارجی از طریق انجمن جهت ترجمه در ایران اقدام کنند، می توانند فرم حاضر را تکمیل کنند.

 

 
۱ شروع ۲ پایان