انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم درخواست خدمات رفاهی - خريد بليط اُپارك

 

انجمن صنفی مترجمان استان تهران در راستای وظایف و اهداف خود در حوزه‌ی خدمات رفاهی وفق ماده‌ی ۴ اساسنامه‌ی خود مبنی بر ایجاد امكانات رفاهی متناسب جهت اعضا، اقدام به رایزنی و همكاری با مراكز تفریحی نموده است.

بدین‌ترتیب اعضای محترم انجمن می‌توانند با تكمیل این فرم، بلیط مجموعه فرهنگی ورزشی اُپارك را با ۳۰% تخفیف ویژه تهیه نمایند.

نحوه‌ی خرید و بهره‌مندی از بلیط:

۱-) پرداخت ۷۰% از ارزش ريالي هر بليط

۲-) تكمیل فرم پیش‌رو و بارگذاری فیش پرداختی

۳ -) تحویل بلیط حداكثر پس از یك هفته از محل دفتر انجمن مترجمان

۳۰ درصد تخفیف بلیط ورودی بهرمندی رایگان از پاركینگ و فضای بازی

 

* هر بلیط‌ فقط برای یك نفر قابل استفاده است و از تاریخ صدور اعتبار سه ماهه دارد.