انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم گزارش تخلف كافي‌نت‌ها

بدين‌وسيله از تمامي مترجمان ارجمند تقاضا مي‌شود در صورت مشاهده‌ي فعالیت كافي‌نت‌ها در حوزه‌ي ترجمه، مراتب را از طريق فرم زير به انجمن گزارش نمايند