انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم گزارش نرخ‌شکنی وبگاه‌های خدمات ترجمه

بدین‌وسیله از مخاطبان ارجمند تقاضا می‌شود در صورت مشاهده‌ی نرخ‌شکنی توسط وبگاه‌های خدمات ترجمه

مراتب را از طریق فرم زیر به انجمن گزارش نمایند