انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نقش ترجمه در دوبله پویانمایی

دوره کوتاه‌مدت «نقش ترجمه در دوبله پویانمایی»

مدرس: علی کاس زاده

مدت دوره: ۵ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای

شروع از ۵ مهر ۱۳۹۹
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها

ساعت: ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰

جزئیات دوره

جلسه اول
۱- ترجمه سمعی-بصری برای مخاطب خاص

جلسه دوم
۲- کدهای معنی‌دار

جلسه سوم
۳- مشخصات فیلم‌های مخصوص کودکان و تأثیرشان بر روی ترجمه

جلسه چهارم
۴-خلاقیت در ترجمه پویانمایی

جلسه پنجم
۵- بررسی موردی بخش‌هایی از ترجمه دوبله پویانمایی (آثار مختلف)

هزینه دوره

اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران: ۴۰۰۰۰۰ تومان

سایر علاقمندان: ۵۰۰۰۰۰ تومان

جهت پرداخت هزینه دوره از لینک زیر استفاده کنید:

لینک پرداخت هزینه دوره

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان