انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پانزدهمین دوره کارگاه ویرایش

انجمن صنفی مترجمان استان تهران با همکاری مدرسه عالی ترجمه برگزار می‌کند:

 

کارگاه ویرایش و درست‌نویسی

مدرس: حسین جاوید

 مدت دوره: ۳۰ ساعت (۱۲ جلسه‌)

شیوه‌ی برگزاری: مجازی

زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها، از ساعت ۱۸ تا ساعت ۲۰:۳۰

شروع دوره: یکشنبه، ۲ مرداد

 

سرفصل های دوره*:

ــ جلسه‌ی اول: پروسه‌ی پذیرش و تولید و انتشار کتاب

ــ جلسه‌ی دوم: تاریخچه‌ی ویرایش در جهان و ایران و کلیات کار ویراستاری

ــ جلسه‌ی سوم: نکته‌های ویرایش روی کاغذ و ویرایش با کامپیوتر

ــ جلسه‌ی چهارم: تاریخچه‌ی زبان‌ها و خط‌های ایرانی از دوره‌ی باستان تا دوره‌ی حاضر

ــ جلسه‌ی پنجم: رسم‌الخط فارسی و مسائل مربوط به آن(۱)

ــ جلسه‌ی ششم: رسم‌الخط فارسی و مسائل مربوط به آن (۲)

ــ جلسه‌ی هفتم: کلیات دستور زبان فارسی

ــ جلسه‌ی هشتم: اصول نشانه‌گذاری (۱)

ــ جلسه‌ی نهم: اصول نشانه‌گذاری (۲)

ــ جلسه‌ی دهم: تنظیم پانویس، کتاب‌نامه، نمایه

ــ جلسه‌ی یازدهم: ویرایش زبانی (۱)

ــ جلسه‌ی دوازدهم: ویرایش زبانی (۲)

* امکان تغییر جزئی در سرفصل‌ها بر اساس پیشرفت کلاس وجود دارد.

 

توضیح مهم:

هیچ‌کس با شرکت در یک دوره‌ی کوتاه آموزشی متخصص کاری نمی‌شود. این دوره صرفاً به شما کمک می‌کند با ویرایش و درست‌نویسی آشنایی اصولی و حرفه‌ای پیدا کنید و مسیر خود را پی بگیرید. اینکه پس از شرکت در دوره موفق شوید به‌عنوان ویراستار کار کنید به دانش فعلی‌تان، تلاشتان طی دوره و استعداد و تیزبینی و پشتکارتان بستگی خواهد داشت. بسیاری از هنرجویان دوره‌های پیشین کارگاه ویرایش اکنون با مؤسسات گوناگون انتشاراتی همکاری دارند.

هزینه‌ی شرکت در دوره:

اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران: ۰۰۰ر۳۰۰ر۱ تومان

سایر علاقه‌مندان: ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ تومان

 

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان