انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه حقوق و تکالیف مترجم

مدرسه عالی ترجمه با همکاری انجمن صنفی مترجمان تهران برگزار می کند:

بیستمین دوره کارگاه حقوق و تکالیف مترجم - آنلاین

امروزه با توسعه فعالیت صنفی و حرفه ای مترجمان در ایران آگاهی از حقوق مترجم یک امر شایسته نیست، بلکه امری بایسته است. مترجم با آگاهی از حقوق و تکالیف خویش می تواند مزیت رقابتی بیشتری در بازار حرفه ای برای خود ایجاد کرده و با توجه به اصل پیشگیری، راندمان خود را افزایش دهد.

مدرس کارگاه: محمدرضا اربابی

زمان برگزاری: پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۸

هزینه شرکت در کارگاه:

اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران: ۱۰۰۰۰۰ تومان

سایر علاقمندان: ۱۸۰۰۰۰ تومان

پرداخت هزینه دوره

 

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان