انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سومین دورهمی از سلسله نشست‌های تجربه‌گويه‌هاي ترجمه، با حضور علي كاس‌زاده با عنوان «نقش ترجمه در دوبله پويانمايي»