انجمن صنفی مترجمان استان تهران

«کمی تا قسمتی معمولی» با ترجمه محبوبه نجف خانی برگزیده شورای کتاب کودک شد

اخبار سایت

با انتخاب داوران و هیئت مدیره شورای کتاب کودک، کتاب «کمی تا قسمتی معمولی» با ترجمه محبوبه نجف خانی، مترجم و عضو گروه ترجمه ادبیات کودک و نوجوان انجمن صنفی مترجمان تهران به عنوان اثر برگزیده شناخته شد. محبوبه نجف خانی این اثر باربارا دی را برای نشر افق ترجمه کرده است.

انجمن صنفی مترجمان تهران این موفقیت را به سرکار خانم محبوبه نجف خانی تبریک گفته و برایشان آرزوی بهروزی دارد.