انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعيه ۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - آگهی فراخوان ثبت نام اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی کارگری مترجمان شهر تهران

اخبار سایت

با عنایت به برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بدین وسیله به اطلاع كلیه فرهیختگان می‌رساند در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۲ اساسنامه، سوابق كاری و درخواست مكتوب خود مبنی بر كاندیداتوری هیئت مدیره یا بازرسی انجمن را حداكثر تا پایان وقت اداری شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ به آدرس رایانامه info@tiat.ir ارسال نمایند.

 

سیده هستی حسینی

روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران