انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعیه مهم - اساسنامه انجمن صنفی مترجمان تغيير كرد

اخبار سایت

اساسنامه انجمن صنفی مترجمان تغییر كرد.
۹ اسفندماه ۱۳۹۶، سومین مجمع عمومی و فوق‌العاده انجمن صنفی مترجمان تشكیل شد. تغییرات ذیل مطرح شد و به اتفاق آرای حاضران به تصویب رسید و از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا است.
•  حوزه فعالیت انجمن صنفی مترجمان از «شهر تهران» به »استان تهران» تغییر كرد.
•  پس از سه‌سال، مبلغ حق عضویت سالیانه انجمن افزایش پیدا كرد.  مبلغ۳۰ هزار تومان به عنوان ورودیه و ۱۲۰ هزار تومان به عنوان حق عضویت تصویب شد.

روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان