انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعیه مهم ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

اخبار سایت

با عنایت به گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ انقضای مرحله اول طرح حمایت از نومترجمان و تغییر شیوه‌نامه آن از کلیه متقاضیانی که تا تاریخ ۷ دی ۱۳۹۷ آثار خود را ثبت کرده‌اند، خواهشمند است نهایتاً تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه فایل نهایی ترجمه خود را به رایانامه انجمن ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به درخواست داوطلبانی که آثار خود را پس از تاریخ مذکور ارسال کنند ترتیب اثری داده نخواهد شد و شرکت ایشان در طرح کن‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.

بدیهی است این اطلاعیه شامل طرح جدید حمایت از مترجمان در حوزه نشر نمی‌باشد.