انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان تهران، نرخ ترجمه مکتوب و فیلم برای سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد

اخبار سایت

تهران- ایرنا- انجمن صنفی مترجمان تهران در راستای وظایف خود و وفق مفاد اساسنامه و برنامه راهبردی سه‌ساله انجمن، ضمن تعیین حداقل نرخ ترجمه مکتوب غیررسمی سال ۱۴۰۲، نرخنامه خدمات ترجمه این حوزه را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، انجمن صنفی مترجمان تهران براساس اعلام انجمن موصوف، حداقل نرخ ترجمه مکتوب در سال ۱۴۰۲ به ازای هر کلمه ۱۹۵ تومان اعلام شده و این نرخ مبتنی بر نرخ تورم کشور در سال گذشته و حداقل حقوق و دستمزد تعیینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و با توجه به مولفه‌های ابلاغی در نرخنامه‌های انجمن قابل افزایش است.

علاوه بر این، انجمن صنفی مترجمان تهران پس از بررسی‌های کارشناسی توسط مترجمان برجسته ترجمه فیلم، برای نخستین بار نرخنامۀ خدمات ترجمه فیلم را تدوین کرده است. بر این اساس، حداقل نرخ ترجمه فیلم از زبان انگلیسی به فارسی به ازای هر دقیقه ۳۵۰۰۰ تومان و از زبان فارسی به انگلیسی به ازای هر دقیقه ۵۳۰۰۰ تومان تعیین شد. ضمن آنکه نرخ ترجمه فیلم در حوزه‌های زبانی نیز ظرف ۳ ماه آینده تعیین و ابلاغ خواهد شد.

نرخ تعیینی نرخی حداقلی بوده و بسته به عواملی همچون زبان مبدا و مقصد، حوزه تخصصی فیلم، ترجمه از روی متن یا مستقیم و سایر موارد امکان افزایش آن برای مترجمان وجود دارد. نرخ حداقلی موصوف نیز براساس نرخ تورم و حداقل حقوق و دستمزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.

همچنین انجمن صنفی مترجمان تهران، تأکید دارد با توجه به اعتقاد انجمن به پرهیز از شکل‌گیری اقتصاد و بازار دستوری در حوزه صنعت ترجمه، هرگونه نرخ‌گذاری از سوی این انجمن جنبه آگاهی‌بخشی، توصیفی و ترویجی دارد و مترجمان می‌توانند نرخنامه انجمن را در همکاری‌های خود ملاک عمل قرار دهند. ضمن آنکه انجمن کوشش خود را برای مذاکره و تعامل با موسسات و نهادهای موثر در حوزه ترجمه فیلم برای اعمال نرخنامه به کار خواهد بست.