انجمن صنفی مترجمان استان تهران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی مترجمان تهران

اخبار سایت

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان تهران می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ساعت ۱۱ در محل سالن همایش انتشارات مجد با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

  • انتخاب هیئت مدیره
  • انتخاب بازرس
  • استماع گزارشات هيئت مديره، بازرس و خزانه‌دار و تصويب آن‌ها

بدیهی است منقضی نشدن تاریخ عضویت شرط حضور در مجمع است.