انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تبلیغ ویژه به مناسبت روز جهانی ترجمه

اخبار سایت

تبلیغ ویژه به مناسبت روز جهانی ترجمه

طبق توافق صورت گرفته کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان و کتابخوان #طاقچه کلیهٔ مترجمان عضو انجمن صنفی که آثارشان در سه سال گذشته با رعایت #کپی‌_رایت منتشر شده، می‌توانند پس از توافق با #ناشر مربوطه، تمایل خود را برای شرکت در این طرح از طریق رایانامهٔ زیر اعلام کنند.

 این آثار به صورت ویژه روی وبگاه و صفحات مجازی طاقچه و کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان قرار خواهند گرفت.

 Iuptia1400@gmail.com