انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ترجمه در جهان

اخبار سایت

ترجمه در جهان | رویدادهای ترجمانی | انجمن صنفی مترجمان تهران| کمیسیون بین‌الملل | مرداد ۱۴۰۱
در ادامه فهرست رویدادهای مرتبط با زبان و ترجمه را ملاحظه می‌کنید که در ماه‌های آینده به صورت مجازی و رایگان در کشورهای مختلف برگزار خواهند شد. این فهرست توسط کمیسیون بین‌الملل انجمن صنفی مترجمان تهران تهیه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با لمس پیوند آبی رنگ  درباره‌ی زمان برگزاری هر رویداد، برگزارکننده و کلیات برنامه بیشتر بخوانید.

August 16, 2022 Translation technologies and pandemic emergencies, by University of Stirling

August 18, 2022 WLSV: Hiring Trends in Localization, by Women in Localization Silicon Valley

August 26, 2022 Translating for the International Development Sector, via CIOL

August 27, 2022 Society for Technical Communication (STC) Toronto Monthly Social – Online

August 29, 2022 How can a mentor help me, and how do I find one?‎, by Society for Technical Communication

September 13, 2022 Machine Learning Summit on NLP, by Toronto Machine Learning Society ‪(TMLS)‬

September 17, 2022 The challenges of translating sport, by CIOL Scottish Society

September 24, 2022 Society for Technical Communication (STC) Toronto Monthly Social – Online

October 2022-April 2023 Multilingualism and Diversity: Impact for Education, Health and Society, by University College London ‪(UCL)‬

October 6, 2022 The influence of linguists on world affairs and international relations, by Chartered Institute of Linguists

October 11, 2022 Multilingual Parenting, by CIOL Gloucestershire Network

November 4, 2022 Achieving excellence: enhance your skills as a freelance translator, via CIOL

December 2, 2022 Managing emotions – a linguist’s choice and use of words, via CIOL