انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دوره آمادگی آزمون مترجمی رسمی زبان عربی

اخبار سایت

کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان برگزار می کند:

دوره آماده سازی شرکت در آزمون مترجم رسمی زباان عربی

مدت و زمان دوره:

۱۰ جلسه ۱.۵ ساعته
یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها
ساعت ۱۷-۱۸:۳۰
شروع دوره

اول مردادماه

ارائه گواهی معتبر توسط کانون انجمن‌های صنفی مترجمان

برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره واتساپ زیر با روابط عمومی در ارتباط باشید:
۰۹۲۰۹۲۱۶۰۳۷