انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دومین پیمایش شغلی مترجمان کتاب (۱۴۰۲)

اخبار سایت

تجربه‌ی موفق نخستین پیمایش شغلی مترجمان کتاب، ما را بر آن داشته است تا دومین دوره این پیمایش را در سال ۱۴۰۲ به اجرا درآوریم تا بتوانیم با بهره‌گیری از نتایج آن، گام‌های موثرتری را در مسیر هدف تعالی جایگاه صنفی مترجمان در این حوزه برداریم. برای دست‌یابی به این هدف به همراهی شما نیاز داریم. هدف از این پیمایش شناسایی وضعیت شغلی مترجمان کتاب است. نتایج این پیمایش انجمن را در تعیین اولویت‌ها و همچنین پیگیری بهتر اهداف و برنامه‌ها یاری خواهد کرد. از این‌که حدود ۸ دقیقه از وقت خود را می‌گذارید و به ۴۰ پرسش پیمایش پاسخ می‌دهید و سایر مترجمان کتاب را به مشارکت در این پیمایش دعوت می‌کنید، از شما سپاسگزاریم. 

 

اعضای کمیسیون تحقیق و توسعه انجمن صنفی مترجمان تهران، با دقت بسیار سوالات نخستین پییمایش را بازبینی کرده و سوالاتی جدید را به آن افزوده‌اند که مبتنی بر اقتضائات فضای شغلی و اجتماعی مترجمان ایران است. 

 

برای پاسخ به پرسش‌ها از پیوند زیر وارد شوید. 

 

https://survey.porsline.ir/s/TLeBJ3oY 

 

کمیسیون تحقیق و توسعه

انجمن صنفی مترجمان تهران