انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زنان مترجم در ایران

اخبار سایت

Women in translation in Iran

«زنان مترجم در ایران» عنوان مقاله ای است به قلم دکتر شقایق نظرزاده، رییس کمیسیون بین الملل انجمن صنفی مترجمان تهران، که در آخرین شماره از مجله Translation، مجله رسمی فدراسیون جهانی مترجمان، منتشر شده است.

در این مقاله کوشیده شده تا به نقش مترجمان زن در شکل گیری ایران امروز و فرد پرداخته شود.

برای مطالعه Translatio اینجا کلیک کنید. مقاله موصوف در صفحه ۱۰ در دسترس شما مخاطبان گرامی قرار دارد.