انجمن صنفی مترجمان استان تهران

طرح حمایت از نومترجمان در حوزهٔ نشر

اخبار سایت

 حمایت از نومترجمان در حوزهٔ نشر یکی از اقدامات اولیه انجمن صنفی مترجمان برای تبدیل توانایی بالقوه این افراد به توانمندی بالفعل بود که طبق آئین‌نامه طرح حمایتی به اجرا درآمد و زمینهٔ ورود برخی نومترجمان به بازار حرفه‌ای ترجمه را فراهم کرد.

 هزینهٔ بالای اجرای این طرح نهایتاً منجر به تغییر آئین‌نامه اجرایی آن شد. تغییری که منافع بیشتری را برای نومترجمان فراهم می‌کند:

 همکاری با ناشران مطرح‌تر
 قرارداد با احتساب حق ترجمه به‌صورت درصدی
 انتشار آثار با تیراژ بالاتر و توزیع توسط ناشر

در این طرح، انجمن بیش از گذشته در جایگاه خود قرار گرفته است. قطعاً انجمن صنفی بنگاه ترجمه و نشر نیست. در نتیجه نظارت بر همکاری ناشر و مترجم وظیفه اصلی انجمن در این طرح است.

 آئین‌نامه طرح جدید زمستان ۹۷ ابلاغ شد و مسروریم که در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تعدادی از آثار طرح حمایتی جدید منتشر و عرضه شد که لیست آن‌ها تقدیم می‌شود.

 انجمن صنفی مترجمان امیدوار است در سال ۹۸ بتواند با همکاری ناشران بیشتر و بهتری این طرح را توسعه دهد.

 ۱۴ اثر منتشرشده
 ۱ اثر در دست ترجمه
 ۱ اثر در دست ویرایش