انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فراخوان جذب مترجم - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

اخبار سایت

به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان می‌رساند پیرو درخواست انتشارات معیار (ناشر همكار انجمن) از کمیسیون‌های کارآفرینی و نشر انجمن مبنی بر معرفی مترجمان حرفه‌ای و توانمند، از کلیه‌ی عزیزان اهل قلم و ترجمه‌اولی دعوت بعمل می‌آید نمونه ترجمه‌ی خود را (دست کم ۳ صفحه) از فایل پیوست حداكثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند. بدیهی است نمونه‌هایی كه پس از تاریخ مقرر ارسال شوند بررسی نخواهند شد.

شایان ذكر است نظر به امضای تفاهم‌نامه‌ی همكاری ناشران با انجمن از سوی انتشارات مذكور، ناشر موظف به اجرای مفاد آیین‌نامه‌ی طرح حمایتی است و ارسال نمونه ترجمه از سوی اعضا نیز به منزله‌ی پذیرش این آیین نامه خواهد بود.

همچنین با توجه به تعدد موضوع كتب، مترجمان می‌توانند یك یا چند نمونه ترجمه از حوزه‌های مورد علاقه‌ی خود را ارسال نمایند.

 

* رعایت تمامی نكات ویرایشی و نگارشی الزامی است.

* نمونه‌ی خود را فقط در فایل word با فونت BNazanin  و اندازه‌ی قلم ۱۲ ارسال نمایید.

 

ادبی
نمونه ۱

 

روانشناسی - خودبهبودی
نمونه ۱ نمونه ۲ نمونه ۳ نمونه ۴ نمونه ۵ نمونه ۶

 

مدیریت / كسب و كار
نمونه ۱ نمونه ۲ نمونه ۳