انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فراخوان طراحی پوستر روز جهانی ترجمه ۲۰۲۱

رویدادها

فدراسیون جهانی ترجمه طبق روال همیشه اقدام به برگزاری فراخوان طراحی پوستر روز جهانی ترجمه نموده است. درونمایه یا شعار روز جهانی ترجمه ۲۰۲۱  "United in Translation" است. حالا طراحان و گرافیست های ایرانی هم می توانند دست به کار شوند و طرحی جهانی بیافرینند تا اتحاد حول محور ترجمه را به تصویر بکشند. انجمن صنفی مترجمان تهران به عنوان عضو فدراسیون جهانی مترجمان زمینه ارائه طرح های ارسالی به فدراسیون را فراهم خواهد کرد.

طرح های زیبایتان را برای ما ایمیل کنید.

info@tiat.ir

یادتان باشد تا پایان ماه ژوئن فرصت داریم تا طرحی جهانی بیافرینیم.