انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فراخوان مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی مترجمان تهران

اخبار سایت

به استحضار اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان تهران می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰ و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

ارائه‌ی گزارش هیئت مدیره، خزانه‌دار و بازرس

انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 

مزید استحضار نشانی و کیفیت برگزاری مجمع در بستر مجازی خدمت اعضا اعلام خواهد شد.