انجمن صنفی مترجمان استان تهران

قلم گستر؛ ویژه نامه انجمن صنفی مترجمان تهران به مناسبت روز جهانی ترجمه ۲۰۲۲

اخبار سایت

سرمقاله؛ محمدرضا اربابی

در مذمت سانسوِرِ ممیزی؛ دکتر شقایق نظرزاده

کپی‌رایت در ایران؛ ساناز فلاح‌فرد

نقش مترجمان ادبیات کودک و نوجوان در ایران؛ بهار اشراق 

مهاجرت ساحت اندیشه را تغییر می‌دهد؛ مهسا ملک مرزبان

ترجمه‌ی زنان در ایران معاصر؛ دکتر فرزانه فرحزاد

بحران بازنمایی و مدیریت تصویر، چالش‎های اصلی نظام ترجمه زین سوی جمهوری اسلامی؛ دکتر امیر داود حیدرپور

برای دانلود متن کامل روی قلم گستر کلیک کنید.د

قلم گستر