انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمد‌رضا اربابی، رئیس انجمن صنفی مترجمان در رادیو گفت‌وگو به مناسبت هفته

اخبار سایت

 

* تقابل نابرابر داستان‌نویسی و ترجمه ادبیات داستانی
* تفاوت ملاک‌ها و معیارهای مترجم‌شدن در ایران و جامعه جهانی
* بومی‌سازی استانداردهای جهانی مترجم‌بودن
* عدم تکافوی دانشگاه و نظام آموزشی در حوزه ترجمه
* میزان تولید و میزان فروش، دو مؤلفه مؤثر در توازن آثار ترجمه‌ای و تألیفی
* رصد گردش مالی در حوزه ترجمه با لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری
* پیشگامی انجمن صنفی مترجمان در برگزاری نخستین دوره جایزه جهانی ترجمه با هدف حمایت از آثار نویسندگان داخلی با ترجمه مترجمان بومی زبان مقصد.
و...

مصاحبه كامل را بشنويد