انجمن صنفی مترجمان استان تهران

میزگرد حقوق ترجمه و مسائل مرتبط با آن برگزار می‌شود

اخبار سایت

انجمن صنفی مترجمان با عنایت به اهمیت موضوع حقوق ترجمه در ابعاد ملی و بین‌المللی تاكنون كارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی زیادی در این زمینه برگزار كرده است و كوشیده با تشكیل كارگروه‌های كارشناسی آسیب‌شناسی دقیقی از جوانب مختلف این امر انجام دهد. با توجه به عضویت انجمن صنفی مترجمان در فدراسیون جهانی مترجمان و حضور نماینده ویژه انجمن در كارگروه تخصصی ترجمه ادبی و كپی‌رایت این فدراسیون بررسی حقوق ترجمه به طور خاص در دستور كار انجمن صنفی مترجمان قرار گرفت و ۲۵ مهر ماه اقدام به برگزاری میزگرد حقوق ترجمه و مسائل متبط با آن كرده است.
-    كنوانسیون برن
-    قانون مالكیت فكری
-    ممیزی آثار ترجمه‌شده
-    ترجمه‌های موازی
از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. آقایان محمدرضا اربابی، كارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته ترجمه و رئیس انجمن صنفی مترجمان؛ سیدعباس حسینی‌نیك، رئیس انجمن ناشران دانشگاهی و بازرس اتحادیه ناشران؛ و خانم‌ها شیوا مقانلو، منتقد، مترجم و نویسنده و مژگان دولت‌آبادی، مترجم و خانم اعظم صمدی، نماینده دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به‌عنوان كارشناس در این نشست حضور خواهند داشت.
خیابان انقلاب، خیابان برادر مظفر جنوبی، كوچه خواجه نصیر، شماره ۲، سرای اهل قلم
ساعت: ۱۴ الی ۱۶
تاریخ: ۲۵ مهر- چهارشنبه
حضور در این كارگاه برای كلیه علاقه‌مندان رایگان است.