انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ویژه‌نامه الکترونیکی قلم‌داد منتشر شد

اخبار سایت

انجمن صنفی مترجمان تهران نخستین شماره ویژه‌نامه‌ی الکترونیکی این مجموعه را با عنوان «قلم‌داد» به‌مناسبت "روز قلم" تهیه و منتشر کرد.

سردبیر این شماره: محمدرضا اربابی

مشاور سردبیر: توحید محمودپور

صفحه آرا: هنگامه شمس

در این شماره می‌خوانید:

پروا را باید از قلم گرفت تا پرواز کند/ محمدرضا اربابی

قراردادهایی که حاصلش بی‌قراری است / دکتر علیرضا عامری

مترجمان زبان‌شناس و هنر گزینش معادل‌ها / دکتر فائقه شاه‌حسینی

شعر مسیر نجات / صابر نظرلو

اما مترجم وجود خارجی دارد/ سودابه مدیری

نمایشنامه‌های یتیم و بازآفرینان فراموش شده / حمید دشتی

معرفی خدمات حقوقی انجمن صنفی مترجمان تهران

 با حجم و کیفیت بالا

با حجم و کیفیت پایین