انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پنجمین مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی مترجمان تهران برگزار می‌شود.

رویدادها

پنجمین مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی مترجمان تهران برگزار می‌شود.

پنجمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی مترجمان روز دوشنبه ششم دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ برگزار می‌شود.

محل برگزاری: میدان انقلاب خیابان ۱۲ فروردین نبش منیری جاوید سالن همایض انتشارات مجد

دستور جلسه این مجمع استماع گزارش هیئت مدیره، خزانه‌دار و بازرس است.
همچنین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان نیز در این مجمع برگزار خواهد شد.
در همین راستا علاقمندان به نامزدی هیئت مدیره و بازرس که حائز شرایط وفق مفاد اساسنامه هستند، درخواست رسمی خود را مشتمل بر مشخصات فردی و ظرفیت‌ها و برنامه‌‌ی خود برای  سمت مورد نظر حداکثر تا پایان روز ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به رایانامه انجمن به نشانی info@tiat.ir نمایند.

شرایط کاندیداهای هیئت مدیره در ادامه خواهد آمد:

فصل چهارم
سایر مقررات
ماده۳۲- كاندیداهای عضویت در هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- عدم‌وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.
۴- نداشتن محکومیت قطعی كیفری مؤثر.
۵- عدم اشتهار به فساد اخلاق.
۶- عدم‌اعتیاد به مواد مخدر.
۷- حداقل ۵ سال سابقه مدیریت در حوزه ترجمه یا عضویت در هیئت علمی و تدریس در دانشگاه در حوزه ترجمه یا حسن شهرت و آثار منتشرشده برجسته.
۸- حداقل ۲ سال عضویت مستمر و پیوسته در انجمن

بدیهی است به موجب اساسنامه اعضایی که در روز برگزاری مجمع عضو انجمن هستند امکان حضور در مجمع را دارند.