انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه ترجمه ترکی – فارسی

اخبار سایت

کارگاه ترجمه ترکی فارسی

 ۱۵ لغایت ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ (برابر با ۲۴ لغایت ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰) استانبول

از سال ۲۰۰۶ وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه با همکاری نهادهای بین المللی، کارگاههای ترجمه دو زبانه را در قالب کارگاههای بین المللی ترجمه ادبی ترکیه (TUREÇAT) برگزار می کند.

هدف از برگزاری این کارگاه ها این است که کتب مورد مطالعه مترجمان، در کارگاه ترجمه که مترجمان ترکی به فارسی و فارسی به ترکی در آن شرکت می کنند، توسط همه شرکت کنندگان تحت هدایت دو ناظر عمیقاً مورد بحث قرار گیرند. در این زمینه، کارگاه ترجمه ترکی – فارسی بین تاریخهای ۱۵ لغایت ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ – برابر با ۲۴ الی ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ – در استانبول برگزار می شود و هزینه سفر و اقامت شرکت کنندگان منتخب به مدت ۵ روز توسط ما تامین می گردد.

الزامات درخواست

چه کسی می تواند درخواست دهد: مترجمانی که حداقل یک ترجمه مرتبط با فرهنگ، ادبیات، مقاله و تحقیق از ترکی به فارسی یا از فارسی به ترکی داشته باشند، می توانند درخواست دهند.

روش کار: در کارگاههای سال ۲۰۲۱، مطالعه و ممارست تحت نظارت ناظران در مورد کتبی که مترجمان در آن مشارکت داشته و در زمان حاضر، در حال ترجمه آنها هستند، انجام می شود. آنها همچنین متون اضافی که در صورت لزوم توسط ناظران ارائه می شود، ترجمه می کنند.

انتخاب شرکت کنندگان: انتخاب شرکت کنندگان توسط وزارتخانه و ناظرین تعیین می شود و متقاضیان مطلع می شوند. درخواست های جاافتاده و از قلم افتاده پذیرفته نخواهند شد و درخواست ها وقتی معتبر خواهند بود که همه مدارک مورد نیاز قبل از اتمام مهلت، ارسال شوند.

مهلت درخواست: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ (برابر با ۸ مهرماه ۱۴۰۰)

مدارک لازم جهت درخواست کارگاه:

۱- فرم درخواست

۲- رزومه و فهرست آثار ترجمه شده شرکت کننده (حداکثر یک صفحه).

۳- چهار صفحه از ترجمه ای که شرکت کننده منتشر کرده یا در حال حاضر روی آن کار می کند.

۴- چهار صفحه مربوط به متن اصلی

۵- معرفی مختصر اثر و نویسندة متنی که نمونة آن ارسال شده است (حداکثر یک صفحه).

۶- نامه رسمی که متقاضی از موسسه / سازمانی که در آن کار می کند دریافت می نماید، مبنی بر داشتن شایستگی برای حضور در کارگاه در تاریخ های مشخص شده.

درخواست و مدارک مورد نیاز باید با بارگذاری در سامانة انلاین درخواست کارگاه TUREÇAT از لینک زیر ارسال شوند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJXUO2a82AsX_QCgw4rui03Xfpr3IN.‎.‎.‎

 

تماس با ما

وب سایت: https://teda.ktb.gov.tr/‎ 

نیلگان اوزیلهان: ۳۳ ۵۴ ۴۷۰ (۳۱۲) ۹۰+  و تئومان آکی: ۰۴ ۸۳ ۴۷۰ (۳۱۲) ۹۰+