انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه مبانی ترجمه‌ی شعر

اخبار سایت

انجمن صنفی مترجمان تهران و مدرسه‌ی عالی ترجمه برگزار می‌کنند:

کارگاه مبانی ترجمه‌ی شعر

مدرس: احمد پوری
مدت کارگاه: ۳ ساعت (یک جلسه)
شیوه‌ی برگزاری: حضوری
زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۶ تا ۱۹
سرفصل‌ها:
مبانی ترجمه
تمایزات نثر و شعر
ضرورت توجه به عناصر شعری در ترجمه

هزینه‌ی شرکت در دوره:
اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران: ۲۹۰۰۰۰ تومان
سایر علاقه‌مندان: ۳۵۰۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام هزینه‌ی کارگاه را به کارت شماره ۵۸۵۹۸۳۱۰۴۴۸۸۱۸۶۹ به نام محمدرضا اربابی واریز نموده و تصویر فیش واریزی را در واتساپ به شماره ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۱۹ ارسال فرمایید.