انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگروه بازنگری قراردادهای ترجمه و نشر تشكیل می‌شود

اخبار سایت

انجمن صنفی مترجمان تهران با هدف حفظ حقوق مترجمان تشکیل کارگروه بازنگری قراردادهای ترجمه و نشر را در دستور کار قرار داده است.

از ابتدای تاسیس بر موضوع حقوق و تکالیف مترجمان تاکید ویژه‌ای داشته و کوشیده است تا با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی در این حوزه بر آگاهی مترجمان درخصوص مسائل قراردادی و حقوقی بیفزاید.

نبود شفافیت لازم، محرومیت از برخی حقوق اولیه و جانبی مترجمان، نبود ملاک‌های ارزیابی کیفیت ترجمه و مواردی از این دست موجب شده است که اغلب قراردادهای بین مترجمان و ناشران یا به پایمال شدن حقوق مترجمان منجر شود یا اینکه زمینه بروز اختلافات و دعاوی پرهزینه را فراهم آورد.

انجمن در نظر دارد با ایجاد کارگروه بازنگری در قراردادهای ترجمه و نشر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در این حوزه، زمینه برقراری عدالت حرفه‌ای برای مترجمان و ناشران را فراهم آورد.

انجمن تلاش خواهد کرد تا از ظرفیت اتحادیه ناشران، انجمن‌های ناشران و سایرنهادهای ترجمه و نشر برای این هدف بهره بگیرد تا با خرد جمعی نتایج مطلوب حاصر شد.

 

سیده هستی حسینی

روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان