انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دوره های آموزش ترجمه با همکاری مدرسه عالی ترجمه

فهرست محتوا

  • آشنایی مقدماتی با فنون ترجمه‌ی ادبی ترکی استانبولی
  • کارگاه «ترجمه‌ی متون علمی: آنچه باید بدانید»
  • کارگاه حقوق و تکالیف مترجم
  • کارگاه مبانی واژه‌گزینی و نوواژه‌سازی در ترجمه
  • کارگاه مبانی ترجمه‌ی شعر
  • کارگاه ویرایش و درست‌نویسی
  • دوره‌ی بحث آزاد به زبان انگلیسی
  • ویژه‌نامه الکترونیکی قلم‌داد منتشر شد